Optički prozor

Optički prozor je mehanički ravan, ponekad optički ravan, ovisno o zahtjevima rezolucije, ) komad prozirnog (za interesantni opseg talasnih dužina, ne nužno za vidljivu svjetlost) optičkog materijala koji propušta svjetlost u optički instrument.Prozor je obično paralelan i vjerovatno će biti premazan antirefleksom, barem ako je dizajniran za vidljivu svjetlost.Optički prozor može biti ugrađen u dio opreme (kao što je vakuumska komora) kako bi se omogućilo optičkim instrumentima da vide unutar te opreme.

Precizna optika Optički prozori se koriste u mnogim industrijama kao što su:
●Vazduhoplovstvo
●Vojna avionika
●Komercijalna avionika
●Naučna i medicinska instrumentacija
●Akademske nauke i istraživanja
●Industrijske aplikacije


Vrijeme objave: 02.08.2021